Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30

Kategoria Aktualności

Sprawozdania za rok 2023

Szanowni Państwo Informujemy, że do dnia 15 marca 2024 r. należy złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2023, które składane mogą być tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy BDO (bdo.mos.gov.pl). Sprawozdanie mogą Państwo przygotować i złożyć samodzielnie.W…

Awizacja

Szanowni Państwo Z uwagi na obowiązujące limity, przed dostarczeniem odpadów do TROXI, prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta, w celu weryfikacji aktualnych możliwości przyjęcia odpadów. Brak odpowiedniej awizacji może skutkować odmową przyjęcia odpadów. Jednocześnie przypominany, że każde przekazanie…