Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30

Awizacja

Szanowni Państwo

Z uwagi na obowiązujące limity, przed dostarczeniem odpadów do TROXI, prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta, w celu weryfikacji aktualnych możliwości przyjęcia odpadów.

Brak odpowiedniej awizacji może skutkować odmową przyjęcia odpadów. Jednocześnie przypominany, że każde przekazanie odpadów musi zostać zgłoszone w systemie BDO przed rozpoczęciem transportu, z wyjątkiem podmiotów nieobjętych tym obowiązkiem.