Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30

Aktualności

Sprawozdania za rok 2023

Szanowni Państwo

Informujemy, że do dnia 15 marca 2024 r. należy złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2023, które składane mogą być tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy BDO (bdo.mos.gov.pl).

Sprawozdanie mogą Państwo przygotować i złożyć samodzielnie.
W tym celu proszę zalogować się do systemu BDO za pomocą konta użytkownika głównego, a następnie proszę postępować zgodnie z instrukcją dostępną na stronie rejestr-bdo.mos.gov.pl/Main/Support.

Istnieje również możliwość przygotowania sprawozdania w zakresie działów I oraz XI przez zespół TROXI (tak jak we wcześniejszych latach). W tym celu powinni Państwo dodać TROXI jako użytkownika podrzędnego do swojego podmiotu w systemie BDO według instrukcji załączonej poniżej (nie dotyczy podmiotów, które korzystały już z tej opcji przy składaniu sprawozdania za wcześniejsze lata). Po przygotowaniu sprawozdania, do Państwa będzie należało tylko i wyłącznie jego złożenie, przez konto użytkownika głównego.

Formularz zlecenia sprawozdania (dział I oraz XI) o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Instrukcja dodawania użytkownika podrzędnego

Awizacja

Szanowni Państwo

Z uwagi na obowiązujące limity, przed dostarczeniem odpadów do TROXI, prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta, w celu weryfikacji aktualnych możliwości przyjęcia odpadów.

Brak odpowiedniej awizacji może skutkować odmową przyjęcia odpadów. Jednocześnie przypominany, że każde przekazanie odpadów musi zostać zgłoszone w systemie BDO przed rozpoczęciem transportu, z wyjątkiem podmiotów nieobjętych tym obowiązkiem.