Ładowanie…

Oferta

Odpady Medyczne i Weterynaryjne

Jako nieliczni zajmujemy się odbiorem do utylizacji zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych weterynaryjnych. Posiadamy własny, specjalistyczny transport pojazdami ADR oraz pracowników z niezbędną wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Wypracowaliśmy szereg procedur bezpieczeństwa dzięki czemu nasi pracownicy i klienci czują się bezpiecznie. Obszar naszego działania obejmuje województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Zgodnie z obowiązującą „zasadą bliskości” odpady medyczne i weterynaryjne poddawane są utylizacji termicznej na terenie województwa, w obrębie którego zostały wytworzone.

Odpady Przemysłowe

Przyjmujemy do zagospodarowania odpady przemysłowe, również niebezpieczne z wielu dziedzin produkcji: m.in. automotive, przemysł metalowy, meblarstwo, przemysł farmaceutyczny i chemiczny, warsztaty samochodowe i lakiernicze i wiele innych. Jesteśmy w stanie zagospodarować również problemowe odpady porozbiórkowe: azbest, papę, wełnę mineralną i styropian. Po odbiorze przejmujemy całkowitą odpowiedzialność za dalsze postępowanie z odpadami, co jest potwierdzane stosownymi dokumentami. Dysponujemy specjalistycznym transportem, spełniającym wymogi konwencji ADR. Świadczymy również usługi odbioru do zniszczenia dokumentów poufnych.

Oferta dla Samorządów

Naszą propozycją dla samorządów jest odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych i niebezpiecznych pochodzących z tzw. PSZOK-ów (punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ) odbieramy m.in. -przeterminowane leki, odpady papy i azbestu, uszkodzone termometry, baterie, zużytą elektronikę.

Recykling

Oferujemy rozwiązania dla każdego wytwórcy odpadów u którego powstają surowce wtórne:

  • makulatura
  • tworzywa sztuczne
  • stłuczka szklana
  • styropian

Jesteśmy w stanie odebrać i zagospodarować również problemowe odpady opakowań wielomateriałowych, papierów powlekanych (foliowanych, metalizowanych) a także odpady siatek i folii rolniczych. Nasza elastyczna logistyka oparta jest o własne środki transportu i odpowiednie do każdego rodzaju odpadu pojemniki.