Ładowanie…

Witamy

Działamy w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przemysłowymi i medycznymi. Zapewniamy odbiór, transport i utylizację odpadów. Służymy pomocą wszędzie tam, gdzie odpady stanowią problem.
Kontakt
MEDYCYNA
Odbiór do utylizacji zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych z przychodni, gabinetów i klinik na obszarze woj. wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Własny, specjalistyczny transport pojazdami ADR.
PRZEMYSŁ
Gospodarka odpadami przemysłowymi, z naciskiem na odpady niebezpieczne. Obsługa m.in przemysłu metalowego, lakierni, poligrafii, meblarstwa, przemysłu farmaceutycznego, rolnictwa i motoryzacji.
SAMORZĄDY
Wsparcie w realizacji zadań z zakresu selektywnej zbiórki odpadów problemowych. Usługi odbioru do utylizacji azbestu, papy, przeterminowanych leków, baterii i odpadów niebezpiecznych z PSZOK-ów (punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)
RECYKLING
Obrót surowcami wtórnymi: makulatura kartonowa i gazetowa, folia opakowaniowa, folie i siatki rolnicze, styropian, szkło. Posiadamy własną linię technologiczną do przetwarzania odpadów ze styropianu.