Ładowanie…

Sprawozdania

Informujemy, że sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2021 składane mogą być tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy BDO (bdo.mos.gov.pl), a termin składania sprawozdań to 15 marca 2022 roku.

Sprawozdanie mogą Państwo przygotować i złożyć samodzielnie.
W tym celu proszę zalogować się do systemu BDO za pomocą konta użytkownika głównego, a następnie proszę postępować zgodnie z instrukcją dostępną na stronie rejestr-bdo.mos.gov.pl/Main/Support.

Istnieje również możliwość przygotowania sprawozdania w zakresie działów I oraz XI przez zespół TROXI. W tym celu powinni Państwo:

  1. dodać TROXI jako użytkownika podrzędnego do swojego podmiotu w systemie BDO. Jeżeli dodali już Państwo TROXI jako użytkownika podrzędnego, krok ten można pominąć.
  2. przekazać do TROXI poprawnie wypełnione zlecenie przygotowania sprawozdania, osobno dla każdego miejsca prowadzenie działalności
  3. przesłać przygotowane sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego

Jak przesłać przygotowane sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego?