Loading…

Do Pobrania

decyzje administracyjne:

Na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych oraz weterynaryjnych:

Aktualizacja decyzji WBŚ.6233.32.2014 – Zmiana (przekształcenie) podmiotu, którego dotyczy decyzja:

Aktualizacja decyzji WBŚ.6233.32.2014 – Zmiana lokalizacji magazynowania odpadów:

Aktualizacja decyzji WBŚ.6233.32.2014 – Zmiana adresu prowadzenia działalności:

Na transport odpadów:

Na zbieranie odpadów:

pozostałe dokumenty:

Zbiorcze Zestawienie Danych o Odpadach: