Ładowanie…

Jak przesłać przygotowane sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego?

  1. Po zalogowaniu się do systemu BDO z wykorzystaniem konta użytkownika głównego proszę kliknąć przycisk STRONA GŁÓWNA.
  2. Na liście podmiotów przypisanych do Państwa konta w systemie BDO, proszę odszukać podmiot, którego sprawozdanie chcą Państwo złożyć.
  3. Przy Państwa podmiocie proszę kliknąć przycisk OPCJE, a następnie WYBIERZ.
  4. Po wybraniu odpowiedniego podmiotu, z menu znajdującego się po lewej stronie, proszę wybrać sekcję SPRAWOZDAWCZOŚĆ, a następnie SPRAWOZDAWCZOŚĆ O WYTWARZANYCH ODPADACH I GOSPODAROWANIU ODPADAMI.
  5. Przy przygotowanym sprawozdaniu, proszę kliknąć przycisk OPCJE, a następnie ZŁÓŻ SPRAWOZDANIE.
  6. Proszę dokończyć proces składania sprawozdania zgodnie z informacjami wyświetlanymi w systemie BDO.