Ładowanie…

BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
Informacja dot. sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2021

Od 1 stycznia 2020 roku tworzenie i przesyłanie dokumentów towarzyszących przekazaniu odpadów (karta przekazania odpadów) jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną, z wykorzystaniem systemu BDO.

Przekazanie i transport odpadów jest możliwy dopiero po uprzednim wygenerowaniu przez Państwa elektronicznej KPO i przekazaniu jej kierowcy.

Od 1 stycznia 2020 r. wnioski o wpis do systemu BDO można składać wyłącznie drogą elektroniczną (rejestr-bdo.mos.gov.pl), po zalogowaniu się z wykorzystaniem funkcji Login.gov.pl.