Loading…

Sprawozdania

Informujemy, że sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2019 składane mogą być tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy BDO (bdo.mos.gov.pl), a termin składania sprawozdań został przesunięty na 31 października 2020r.

Sprawozdanie mogą Państwo przygotować i złożyć samodzielnie.
W tym celu proszę zalogować się do systemu BDO za pomocą konta
użytkownika głównego, a następnie proszę postępować zgodnie z instrukcją dostępną na stronie rejestr-bdo.mos.gov.pl/Main/Support.

Istnieje również możliwość przygotowania sprawozdania w zakresie działów I oraz XI przez zespół TROXI. W tym celu powinni Państwo dodać TROXI jako użytkownika podrzędnego do swojego podmiotu w systemie BDO według instrukcji znajdującej się poniżej. Po przygotowaniu sprawozdania, do Państwa będzie należało tylko i wyłącznie jego złożenie, przez konto użytkownika głównego.

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA PRZYGOTOWANEGO SPRAWOZDANIA – W PRZYGOTOWANIU