Zakres tej pomocy obejmuje kompleksowe przygotowanie dokumentacji, prowadzenie ewidencji odpadów, oraz ich odbiór, transport i utylizację.

Przedsiębiorstwo TROXI działa w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, medycznymi i przemysłowymi, w oparciu o „Ustawę o Odpadach”, „Prawo Ochrony Środowiska”, „Prawo Wodne” oraz przepisami związanymi” Zaufaniem obdarzyły nas zarówno duże zakłady przemysłowe działające w regionie, samorządy, jednostki służby zdrowia i placówki weterynaryjne oraz liczne podmioty gospodarcze. Terminowość i rzetelność stały się znakiem rozpoznawczym naszej firmy. Wymienione akty prawne nakładają na podmioty gospodarcze, w których powstają odpady, szereg wymagań, dotyczących konieczności posiadania odpowiednich zezwoleń i decyzji, oraz określają sposoby postępowania z poszczególnymi kategoriami odpadów. utylizacja odpadów wielkopolska, odbiór odpadów wielkopolska

Działamy w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przemysłowymi i medycznymi. Zapewniamy odbiór, transport i utylizację odpadów. Doradzamy, opracowujemy wnioski, raporty, i programy gospodarki odpadami. Służymy pomocą wszędzie tam, gdzie odpady stanowią problem. Stworzyliśmy nowoczesne przedsiębiorstwo. Na miarę naszych czasów. Na miarę potrzeb naszych klientów.