Loading…

Oferta

Odpady Medyczne i Weterynaryjne

Jako nieliczni zajmujemy się odbiorem do utylizacji zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych weterynaryjnych. Posiadamy własny, specjalistyczny transport pojazdami ADR oraz pracowników z niezbędną wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Wypracowaliśmy szereg procedur bezpieczeństwa dzięki czemu nasi pracownicy i klienci czują się bezpiecznie. Obszar naszego działania obejmuje województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Zgodnie z obowiązującą „zasadą bliskości” odpady medyczne i weterynaryjne poddawane są utylizacji termicznej na terenie województwa, w obrębie którego zostały wytworzone.

 

Odpady Przemysłowe

Przyjmujemy do zagospodarowania odpady przemysłowe, również niebezpieczne z wielu dziedzin produkcji: m.in. automotive, przemysł metalowy, meblarstwo, przemysł farmaceutyczny i chemiczny, warsztaty samochodowe i lakiernicze i wiele innych. Jesteśmy w stanie zagospodarować również problemowe odpady porozbiórkowe: azbest, papę, wełnę mineralną i styropian. Po odbiorze przejmujemy całkowitą odpowiedzialność za dalsze postępowanie z odpadami, co jest potwierdzane stosownymi dokumentami. Dysponujemy specjalistycznym transportem, spełniającym wymogi konwencji ADR. Świadczymy również usługi odbioru do zniszczenia dokumentów poufnych. Szczegółowy wykaz odbieranych odpadów znajduje się TUTAJ

 

Oferta dla Samorządów

Naszą propozycją dla samorządów jest odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych i niebezpiecznych pochodzących z tzw. PSZOK-ów (punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ) odbieramy m.in. -przeterminowane leki, odpady papy i azbestu, uszkodzone termometry, baterie, zużytą elektronikę.

 

Recykling

Oferujemy rozwiązania dla każdego wytwórcy odpadów u którego powstają surowce wtórne:

  • makulatura
  • tworzywa sztuczne
  • stłuczka szklana
  • styropian

Jesteśmy w stanie odebrać i zagospodarować również problemowe odpady opakowań wielomateriałowych, papierów powlekanych (foliowanych, metalizowanych) a także odpady siatek i folii rolniczych. Nasza elastyczna logistyka oparta jest o własne środki transportu i odpowiednie do każdego rodzaju odpadu pojemniki.