Jego zadaniem jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie przygotowania i prowadzenia wymaganych prawem zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

Zakres naszych działań obejmuje przygotowanie:

 • • Raportów oddziaływania na środowisko;
 • • Kart informacyjnych przedsięwzięcia;
 • • Wniosków o zezwolenie na zbiór, transport, przetwarzanie odpadów;
 • • Wniosków o pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
 • • Prowadzenie bieżącej dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami
  (karta przekazania odpadów, ewidencja odpadów, sprawozdania roczne do UM);
 • • Opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 • • Wniosków o pozwolenia zintegrowane;
 • • Wniosków o pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • • Operatów wodnoprawnych;
 • • Raportów do KOBIZE;
 • • Sprawozdań związanych z opłatą produktową;
 • • Dokumentacji geologicznej;
 • • Kompleksowej obsługi stacji demontażu pojazdów;
 • • Wewnętrznych audytów środowiskowych w zakładzie;

Mamy doświadczenie w stałej obsłudze w zakresie ochrony środowiska dużych zakładów przemysłowych!

Reprezentujemy firmę w czasie kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska

Działamy w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przemysłowymi i medycznymi. Zapewniamy odbiór, transport i utylizację odpadów. Doradzamy, opracowujemy wnioski, raporty, i programy gospodarki odpadami. Służymy pomocą wszędzie tam, gdzie odpady stanowią problem. Stworzyliśmy nowoczesne przedsiębiorstwo. Na miarę naszych czasów. Na miarę potrzeb naszych klientów.