W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zajmujemy się m.in.:

  • prowadzeniem niezbędnej dokumentacji
  • konstruowaniem wytycznych i procedur wynikających z przepisów BHP
  • realizacją zaleceń pokontrolnych PIP
  • przeprowadzaniem wszystkich wymaganych szkoleń
  • pomiarami natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy
  • udziałem w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywaniem wniosków
  • wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracyi w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
  • pomocą w organizacji badań środowiskowych oraz badań lekarskich dla pracowników
  • oceną ryzyka zawodowego

Działamy w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przemysłowymi i medycznymi. Zapewniamy odbiór, transport i utylizację odpadów. Doradzamy, opracowujemy wnioski, raporty, i programy gospodarki odpadami. Służymy pomocą wszędzie tam, gdzie odpady stanowią problem. Stworzyliśmy nowoczesne przedsiębiorstwo. Na miarę naszych czasów. Na miarę potrzeb naszych klientów.